تامین کنندگان مواد اولیه

۱۳۹۸-۰۵-۰۷

گروه شرکت های سازیبا

۱۳۹۸-۰۹-۰۴

شرکت پاس آداک

۱۳۹۹-۰۵-۱۵

شرکت توسعه بن دا فرآور

شرکت فوق با نام تجاری Bioluence به عنوان تولید کننده آنزیم و پروبیوتیک توانایی تامین ترانس گلوتامیناز مورد نیاز تولیدکنندگان فرآورده های گوشتی را دارا می […]
۱۳۹۹-۰۸-۲۵

شرکت گوهر سهام ایرانیان

تولیدکننده نشاسته و مشتقات آن از سیب زمینی