اخبار تعاونی

۱۳۹۸-۰۱-۰۷

هیات رئیسه جدید کمیسیون کشاورزی

۱۳۹۸-۰۱-۰۷

مرغ و گوشت مجوز صادرات به روسیه را ندارند

۱۳۹۸-۰۲-۱۶

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران

در تاریخ ۹۸/۰۲/۱۲ با حضور نمایندگان ۵۴ شرکت عضو و نمایندگان وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید. و صورت های مالی انجمن به تصویب مجمع […]
۱۳۹۸-۰۲-۱۶

جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی تولیدکنندگان سوسیس و کالباس وطن

جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی تولیدکنندگان سوسیس و کالباس وطن در تاریخ ۹۸/۰۲/۱۲ با حضور نمایندگان ۵۴ شرکت از ۷۳ شرکت سهامدار شرکت تعاونی و آقای […]