برگزاری دوره آموزشی

انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران برگزار می کند.

همزمان با برگزاری کنگره بین‌المللی «علوم غذا و سلامت عمومی»

کارگاه نقش و کاربرد فسفات ها در فرآورده های گوشتی
کارگاه نقش و کاربرد آنزیم ها در صنایع گوشت و فرآورده های گوشتی
کارگاه اصول ارزیابی حسی گوشت و فرآورده های گوشتی
آشنایی با تجدیدنظر جدید استاندارد سوسیس و کالباس

انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران براساس مجوز فعالیت موسسه آموزشی از سازمان غذا و دارو به شماره 675/5606 مورخ 1399/01/26،همزمان با کنگره بین المللی علوم غذا و سلامت عمومی اقدام به برگزاری کارگاه های نقش و کاربرد فسفات ها در فرآورده های گوشتی، نقش و کاربرد آنزیم ها در صنایع گوشت و فرآورده های گوشتی، اصول ارزیابی حسی گوشت و فرآورده های گوشتی نموده است

اطلاعیه آموزشی

کارگاه نقش و کاربرد فسفات ها در فرآورده های گوشتی

با هدف آشنایی فراگیران و مخاطبین با مکانیسم عمل و نقش فسفات ها در بهبود کیفیت فرآورده های گوشتی، تاثير آن ها بر سلامت و روش تشخيص و اندازه گیری آنها   در تاریخ 1400/06/23

مدرسین دوره: آقای دکتر مجید امین زارع- عضو محترم  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

عضو محترم کمیته تخصصی فنی و دبیر محترم کمیته آموزش انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران

آقای مهندس محمد تقی  مقنیان- معاونت طراحی و کنترل  شرکت فرآورده های گوشتی 202

عضو محترم کمیته تخصصی فنی و کمیته آموزش انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران

کارگاه نقش و کاربرد آنزیم ها در صنایع گوشت و فرآورده های گوشتی

با هدف شناخت آنزیم ها، مكانیسم عمل و کاربرد آنها در صنعت گوشت  در تاریخ 1400/06/24

مدرس دوره: آقای دکتر محمد هاشمی –  عضو هیئت علمی گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عضو محترم کمیته آموزش انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران

کارگاه اصول ارزیابی حسی گوشت و فرآورده های گوشتی

با هدف آموزش و یادگیری اصول ارزیابی حسی در گوشت و فرآورده های گوشتی به منظور طراحی و پیاده سازی ارزیابی های حسی استاندارد و مناسب در کارخانجات تولید فرآورده های گوشتی در تاریخ 1400/06/25

مدرسین دوره: آقای دکتر علی خنجری –  عضو محترم هیات علمی دانشگاه تهران

عضو محترم کمیته آموزش انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران

آقای مهندس محمد تقی  مقنیان- معاونت طراحی و کنترل  شرکت فرآورده های گوشتی 202

عضو محترم کمیته تخصصی فنی و کمیته آموزش انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران

 

     

امتیاز بازآموزی: 10  امتیاز بازآموزی از اداره کل نظارت بر مواد غذایی سازمان غذا و دارو برای "مسئولین فنی"

5 امتیاز بازآموزی از سازمان دامپزشکی کشور

هزینه  هر دوره:1،000،000 ریال 

نحوه ثبت نام: تکمیل فرم ثبت نام آنلاین و پرداخت شهریه   از طریق سایت انجمن

 

                                                                             
 

نحوه ثبت نام:

تکمیل فرم ثبت نام آنلاین 

و واریز وجه به حساب انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران 

به شماره کارت :9081 0121 0870 5029 بانک توسعه تعاون 

 

 


 

مجوز فعالیت آموزش

pdf (Copy)
مشاهده مجوز فعالیت آموزش
 

فرم ثبت نام دوره های آموزشی

فرم ثبت نام جهت شرکت در دوره های آموزشی
  • لطفا شماره تلفن خود را بدون فاصله وارد کنید