نمایشگاه اختصاصی کالای ایرانی در شهر بصره عراق در تاریخ ۲۷ تا ۳۱ اردیبهشت برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه شامل دو بخش تجاری و فروش میباشد.

ثبت نام تا ۲۵ فروردین انجام خواهد شد