بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی ،مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی ،مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته ایران آگروفود از تاریخ 31 شهریور تا 3 مهر 1400 مصادف با 22 تا 25 سپتامبر 2021 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد گردید.