برگزاری دوره آموزشی

انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران برگزار می کند. اصول ارزیابی حسی گوشت و فرآورده های گوشتی

انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران براساس مجوز فعالیت موسسه آموزشی از سازمان غذا و دارو به شماره 675/5606 مورخ 1399/01/26،اقدام به برگزاری سومین دوره آموزشی با عنوان اصول ارزیابی حسی گوشت و فرآورده های گوشتی نموده است

اطلاعیه آموزشی

اصول ارزیابی حسی گوشت و فرآورده های گوشتی        

هدف:  آموزش و یادگیری اصول ارزیابی حسی در گوشت و فرآورده های گوشتی به منظور طراحی و پیاده سازی ارزیابی های حسی استاندارد و مناسب در کارخانجات تولید فرآورده های گوشتی

مدت زمان: 2 روز        زمان برگزاری :  16 و 17 اسفند سال 1399          نحوه  برگزاری: مجازی    

 محتویات دوره:  در طی این دوره آموزشی شرکت کنندگان با ارزیابی حسی و همچنین عوامل تاثیرگذار بر ارزیابی حسی گوشت و فرآورده های گوشتی آشنا خواهند شد و پس از طی این دوره شرکت کنندگان توانایی خواهند داشت تا با طراحی آزمون های حسی مناسب برای ارزیاب های آموزش دیده یا مصرف کننده بتوانند در مرحله اول داده های صحیح حاصل از ارزیابی استحصال نمایند و در مرحله بعد بتوانند داده های استحصالی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده  و با استفاده از نتايج ارزيابي حسي محصولات توليدي خود را توسعه و بهبود دهند .

 متیاز بازآموزی: 10  امتیاز بازآموزی از اداره کل نظارت بر مواد غذایی سازمان غذا و دارو برای "مسئولین فنی"

مدرسین دوره:

آقای دکتر علی خنجری   عضو محترم هیات علمی دانشگاه تهران

عضو کمیته آموزش انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران

آقای مهندس محمد تقی  مقنیان- معاونت طراحی و کنترل  شرکت فرآورده های گوشتی 202

عضو کمیته تخصصی فنی و کمیته آموزش انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران

مخاطبان: مدیران کنترل کیفی، مسئولین فنی و بهداشتی ، مدیران تولید و مدیران واحد های تولید فرآورده های گوشتی

هزینه دوره:3،000،000 ریال      نحوه ثبت نام: تکمیل فرم ثبت نام آنلاین و پرداخت شهریه    

                                                                                   


رئوس مطالب


رئوس مطالب:

مقدمه( تعریف ارزیابی حسی، آشنایی با حواس انسان، اهمیت و اهداف ارزیابی حسی) عوامل موثر بر عطر و طعم در گوشت و فراورده های گوشتی انواع گروه های ارزیابی حسی خصوصیات محل ارزیابی حسی پرسشنامه های مورد استفاده

ارزیابی حسی روش بررسی حسّاسیت چشایی

انواع روش آزمون حسی ) انتخاب اجباری، فاصله گذاری، آزمون دو از سه، آزمون الف –غیر الف ...( نحوه انتخاب ارزیاب های حسی مصرف کننده

انواع امتیازدهی ارزیاب های حسی مصرف کننده نحوه انتخاب ارزیاب های حسی آموزش دیده

تست توانایی تشخیص رنگ توسط ارزیاب ها با استفاده از آزمون آنلاین

تست توانایی تشخیص طعم و بو توسط ارزیاب ها با استفاده از فرمول و نرم افزار SPSS تست توانایی تشخیص بافت نحوه آموزش ارزیاب ها

انواع امتیازدهی ارزیاب های آموزش دیده شرایط منحصر به فرد هر آزمون حسی نحوه ارایه نمونه به ارزیاب ها 

تاثیر نور محل آزمون و عرضه محصول بر رنگ محصول ویژگی های ظاهری نمونه (دما، ضخامت و.. )

تعداد مورد نیاز از هر نمونه در هر ارزیابی

نحوه حرارت دادن به فراورده هایی که نیاز به حرارت دارند نحوه ارزیابی بافت محصول  

پایش عملکرد یک گروه ارزیابی حسّی کمّی

انواع خطاهای رایج در ارزیابی حسی

نحوه ارزیابی داده های حاصل از آزمون های حسی با فرمول و نرم افزار SPSS

............................................................................................................................

نحوه ثبت نام:

تکمیل فرم ثبت نام آنلاین و پرداخت شهریه به 

شماره کارت: 9081 0121 0870 5029

 شماره شبا: 020220170003115079673001 IR    به نام انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران

 


 

مجوز فعالیت آموزش

pdf (Copy)
مشاهده مجوز فعالیت آموزش
 

فرم ثبت نام دوره های آموزشی

فرم ثبت نام جهت شرکت در دوره های آموزشی
  • لطفا شماره تلفن خود را بدون فاصله وارد کنید