اخبار انجمن

۱۳۹۷-۱۱-۱۰

شانزدهمین نمایشگاه جهانی حلال

۱۳۹۷-۱۱-۱۱

نمایشگاه تخصصی مواد غذایی و صنایع وابسته در شهر بغداد

۱۳۹۷-۱۲-۱۸

نهمین دوره انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی

۱۳۹۸-۰۲-۱۶

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران

در تاریخ ۹۸/۰۲/۱۲ با حضور نمایندگان ۵۴ شرکت عضو و نمایندگان وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید. و صورت های مالی انجمن به تصویب مجمع […]