مصرف سوسیس در شرایط کرونائی

جهت دریافت اطلاعات بیشتر بر روی دانلود فایل زیر کلیک کنید

تهیه کننده: جنای آقای مهندس مقنیان- معاونت طراحی و توسعه شرکت پاک تلیسه (202) و عضو کمیته تخصصی و فنی انجمن فرآورده های گوشتی ایران

دانلود فایل