دسته‌بندی نشده

۱۳۹۹-۰۳-۱۸

تفاهمنامه همکاری فی مابین اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی و انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران

۱۳۹۹-۰۴-۲۳

نخستین روزنامه رایانه ای کشور در جهاد کشاورزی

ابتکاری جدید در وزارت جهاد‌کشاورزی؛ نخستین روزنامه رایانه‌ای کشور در جهاد‌کشاورزی متولد شد اقتصادسبز آنلاین: روابط عمومی وزارت جهاد‌کشاورزی در ابتکاری جدید نخستین روزنامه رایانه‌ای کشور […]
۱۳۹۹-۰۵-۲۵

بخشنامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درخصوص کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی غیر دولتی مشروط به تثبیت یا افزایش اشتغال در سال ۹۷،۹۸،۹۹

۱۳۹۹-۰۵-۲۸

مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه محصولات پروتئینی