جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران

دستورالعمل تست
۱۳۹۸-۰۲-۱۶
جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی تولیدکنندگان سوسیس و کالباس وطن
۱۳۹۸-۰۲-۱۶

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران

در تاریخ ۹۸/۰۲/۱۲ با حضور نمایندگان ۵۴ شرکت عضو و نمایندگان وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید.

و صورت های مالی انجمن به تصویب مجمع عمومی رسید.

مجمع بودجه پیشنهادی هیئت مدیره را تصویب نمودند و آقایان عباس محمدی فخار به عنوان بازرس اصلی و غلامعلی عبدالحی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

مجمع عمومی فوق العاده انجمن با دستور جلسه تغییرات اساسنامه با حضور نمایندگان ۵۴ شرکت عضو و مسئولین وزات تعاون،کار و رفاه اجتماعی در تاریخ ۹۸/۰۲/۱۲ برگزار گردید و مجمع عمومی فوق العاده با تغییرات پیشنهادی هیئت مدیره در اساسنامه موافقت نمودند.

دیدگاه ها بسته شده است