نمایشگاه تخصصی مواد غذایی و صنایع وابسته در شهر بغداد

شانزدهمین نمایشگاه جهانی حلال
۱۳۹۷-۱۱-۱۱
عضویت در انجمن
۱۳۹۷-۱۱-۱۱

نمایشگاه تخصصی مواد غذایی و صنایع وابسته در شهر بغداد

006(1)

دیدگاه ها بسته شده است