فراخوان جشنواره جایزه ملی وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم

نمایشگاه تخصصی بین المللی صنایع غذایی،فرآورده های دامی و کشاورزی،ماشین آلات، کالا و خدمات وابسته FOODEX2022
۱۴۰۰-۱۱-۰۳
اطلاع رسانی برگزاری مزایده
۱۴۰۰-۱۱-۰۳

فراخوان جشنواره جایزه ملی وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم

فراخوان جشنواره جایزه ملی وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم

pdf (Copy)

دیدگاه ها بسته شده است