شرکت بریان گوشت در راستای ارتقا سطح فرهنگ تولید و مصرف فراورده های گوشتی با سازمانهای سبز و نو اندیش ارتباطاتی را برقرار کرد که نتیجه قریب به دو سال تبادلات نظر و اقدامات اصلاحی در مرحله اول اخذ مدرک دانش بنیان و سپس پذیرفته شدن در سازمان جهانی انرژی سبز و پاک بود.

اعضاء کمیته تخصصی بازار انجمن
۱۴۰۰-۰۵-۳۱
سومین همایش ملی بهداشت و ایمنی مواد غذایی
۱۴۰۰-۰۵-۳۱

شرکت بریان گوشت در راستای ارتقا سطح فرهنگ تولید و مصرف فراورده های گوشتی با سازمانهای سبز و نو اندیش ارتباطاتی را برقرار کرد که نتیجه قریب به دو سال تبادلات نظر و اقدامات اصلاحی در مرحله اول اخذ مدرک دانش بنیان و سپس پذیرفته شدن در سازمان جهانی انرژی سبز و پاک بود.

دیدگاه ها بسته شده است