اطلاع رسانی به فعالین بخش در خصوص مزایده واگذاری اماکن فروشگاه پروتئینی و گوشت قرمز

نمایشگاه صنایع غذایی و فرآورده های پروتئینی
۱۳۹۹-۱۲-۰۴
ممنوعیت افزایش قیمت کالا
۱۳۹۹-۱۲-۰۴

اطلاع رسانی به فعالین بخش در خصوص مزایده واگذاری اماکن فروشگاه پروتئینی و گوشت قرمز

دیدگاه ها بسته شده است