شرکت نوآوران صنعت سبز ایرانیان

شرکت گوهر سهام ایرانیان
۱۳۹۹-۰۸-۲۷
هجدهمین جشنواره تولید ملی – افتخار ملی
۱۳۹۹-۰۸-۲۷

شرکت نوآوران صنعت سبز ایرانیان

مجتمع کشتارگاهی شرکت تعاونی نوآوران صنعت سبز ایرانیان واقع در استان همدان با دوخط کشتار در راستای تامین گوشت طیور (مرغ و بوقلمون) به صورت گرم، منجمد و قطعه بندی شده فعالیت می کند.

دیدگاه ها بسته شده است