اطلاع رسانی به فعالین بخش درخصوص برگزاری مزایده واگذاری اماکن فروشگاه پروتئینی (خرده) نوبت دوم سال ۱۳۹۹

پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی بازرگانی افغانستان – کابل (آذر۹۹)
۱۳۹۹-۰۸-۱۴
شرکت گوهر سهام ایرانیان
۱۳۹۹-۰۸-۱۴

اطلاع رسانی به فعالین بخش درخصوص برگزاری مزایده واگذاری اماکن فروشگاه پروتئینی (خرده) نوبت دوم سال ۱۳۹۹

اطلاع رسانی به فعالین بخش درخصوص برگزاری مزایده واگذاری اماکن فروشگاه پروتئینی (خرده) نوبت دوم سال 1399

جهت دریافت اطلاعات بیشتر بر روی فایل کلیک نمایید.

pdf (Copy)

دیدگاه ها بسته شده است