تفاهمنامه همکاری فی مابین اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی و انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران

یادداشت/ سرنوشت یک قانون به قلم: ابوالحسن خلیلی – رئیس هیات مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
۱۳۹۹-۰۳-۱۸
نخستین روزنامه رایانه ای کشور در جهاد کشاورزی
۱۳۹۹-۰۳-۱۸

تفاهمنامه همکاری فی مابین اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی و انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران

تفاهمنامه همکاری فی مابین اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی و انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران

جهت دریافت فایل تفاهمنامه بر روی عکس روبرو کلیک کنید

pdf (Copy)

دیدگاه ها بسته شده است