نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران و بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

جشنواره ارگانیک ایران
۱۳۹۸-۰۸-۲۱
ضرورت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده به بهانه افزایش قیمت بنزین
۱۳۹۸-۰۸-۲۱

نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران و بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران و بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور از تاریخ 26 لغایت 29 آذرماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.

pdf (Copy)

دیدگاه ها بسته شده است