نمایشگاه اختصاصی صنایع غذایی و آشامیدنی ایران و ارمنستان
۱۳۹۸-۰۷-۳۰
استاندارد شماره ۵۷۵۳ فرآورده های گوشتی عمل آوری شده پخته- ویژگی ها و روش آزمون
۱۳۹۸-۰۷-۳۰

مجموعه تلویزیونی کارریزون

مجموعه تلویزیونی کارریزون

جهت دریافت اطلاعات بر روی عکس کلیک کنید

pdf (Copy)

دیدگاه ها بسته شده است