استاندارد شماره ۵۷۵۳ فرآورده های گوشتی عمل آوری شده پخته- ویژگی ها و روش آزمون

مجموعه تلویزیونی کارریزون
۱۳۹۸-۰۷-۳۰
برگزاری هفتمین دوره اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان استانی
۱۳۹۸-۰۷-۳۰

استاندارد شماره ۵۷۵۳ فرآورده های گوشتی عمل آوری شده پخته- ویژگی ها و روش آزمون

جهت دانلود فایل استاندارد بر روی عکس روبرو کلیک کنید
pdf (Copy)

دیدگاه ها بسته شده است