جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی تولیدکنندگان سوسیس و کالباس وطن

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران
۱۳۹۸-۰۲-۱۶
تولید فرآورده‌های گوشتی در محل عرضه و واحدهای صنفی ممنوع است.
۱۳۹۸-۰۲-۱۶

جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی تولیدکنندگان سوسیس و کالباس وطن

جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی تولیدکنندگان سوسیس و کالباس وطن در تاریخ ۹۸/۰۲/۱۲ با حضور نمایندگان ۵۴ شرکت از ۷۳ شرکت سهامدار شرکت تعاونی و آقای عداوی بعنوان نماینده وزارت تعاون تشکیل گردید.

صورت های مالی شرکت بتاریخ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال ۱۳۹۷ به تصویب مجمع عمومی رسید.

موسسه حسابرسی اهمیت نگر به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل انتخاب شدند.

دیدگاه ها بسته شده است