نمایشگاه تخصصی مواد غذایی و صنایع وابسته در شهر بغداد
۱۳۹۷-۱۲-۱۸
نهمین دوره انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی
۱۳۹۷-۱۲-۱۸

عضویت در انجمن

شرایط عضویت در انجمن

شرایط عضویت:
هریک از تولیدکنندگان انواع فرآورده­ های گوشتی سوسیس و کالباس اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای پروانه تاسیس و یا بهره برداری از وزارت صنایع و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند می­توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند .
تبصره 1- عضویت در انجمن با تصویب و تائید هیات مدیره خواهد بود.
تبصره 2- اشخاص حقیقی و حقوقی که به عضویت انجمن درآیند باید یک نفر به عنوان نماینده اصلی و یک نفر را به عنوان نماینده علی­ البدل کتباً به انجمن معرفی نمایند.
تقاضای عضویت:
هر یک از اشخاص برای عضویت در انجمن باید تقاضای کتبی عضویت خود را همراه با مدارک لازم به عنوان هیات مدیره به دفتر انجمن باید اخذ رسید تسلیم نمایند. هیات مدیره پس از دریافت مدارک حداکثر ظرف مدت 15 روز به تقاضای مذکور رسیدگی و نظر خود را اعم از قبول یا رد تقاضا به متقاضی اعلام می­دارد.
تبصره: هیات مدیره می تواند به دلایل زیر پیشنهاد عضویت متقاضی را رد نماید یا عضویت هر یک از اعضا را سلب نماید:
الف: آراء صادره از دادگاه ها درباره محرومیت از حقوق اجتماعی شخص عضو
ب: مشهور بودن به فساد اخلاق و رفتار
ت: عدم پرداخت حق عضویت یا ورودیه در صورت ابلاغ کتبی حداکثر تا 3ماه
ث: عدم رعایت مفاد و مقررات اساسنامه و هر نوع تخلفی که به حیثیت انجمن لطمه وارد آورد.
تبصره: در صورتی که متقاضی یا فرد سلب عضویت شده به نظر هیات مدیره معترض باشد می تواند اعتراض خود را در اولین مجمع عمومی مطرح نماید دی این صورت نظر مجمع عمومی لازم الرعایه است.
مدارک لازم جهت عضویت:
پرداخت حق عضویت و ورودیه
آخرین تغییرات روزنامه رسمی
کپی کارت بازرگانی
پروانه ساخت و بهره برداری- وزارت صنایع و معادن
مجوز وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
آدرس، تلفن، فاکس و کدپستی دفتر مرکزی شرکت
آدرس، تلفن، فاکس و کدپستی کارخانه
کد اقتصادی شرکت

دیدگاه ها بسته شده است