شانزدهمین نمایشگاه جهانی حلال

نمایشگاه تخصصی مواد غذایی و صنایع وابسته در شهر بغداد
۱۳۹۷-۱۱-۱۰

شانزدهمین نمایشگاه جهانی حلال

006

دیدگاه ها بسته شده است