انجمن صنایع فراورده های گوشتی ایران

فرم عضویت در انجمن صنایع فراورده های گوشتی ایران
  • مشخصات مدیران :

  • مشخصات نماینده :

  • مدارک مورد نیاز جهت عضویت :

    * توجه: مدارک ارسالی می بایست به یکی از فرمتهای png, jpg و یاjpeg و با حجم کمتر از ۳۰۰ کیلو بایت باشند.
  • انواع فایل های مجاز : pdf.
    لطفا تمامی پروانه ها در یک فایل pdf ادغام شده و ارسال گردند