۱۴۰۰-۰۱-۲۱

بازگشت همه به سوی اوست

۱۴۰۰-۰۱-۱۴

مدیر تولید شرکت فرآورده های گوشتی رباط درگذشت

۱۴۰۰-۰۱-۱۴

بازگشت همه به سوی اوست

۱۳۹۹-۱۲-۲۷

ممنوعیت افزایش قیمت کالا

باتوجه به ابلاغیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نهاد ریاست جمهوری در ایام پایانی سال ۱۳۹۹ و ماه مبارک رمضان هرگونه افزایش قیمت کالا […]
۱۳۹۹-۱۲-۰۴

اطلاع رسانی به فعالین بخش در خصوص مزایده واگذاری اماکن فروشگاه پروتئینی و گوشت قرمز

۱۳۹۹-۱۲-۰۳

بازگشت همه به سوی اوست