مقررات استاندارد اجباری تجدید نظر دوم استاندارد ملی ایران شماره ۵۷۵۳
۱۳۹۸-۰۸-۲۱
نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران و بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور
۱۳۹۸-۰۸-۲۱

جشنواره ارگانیک ایران

انجمن ارگانیک ایران

دوازدهمین جشنواره ارگانیک از تاریخ 28 آبان لغایت اول آذرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

12755_001

دیدگاه ها بسته شده است