برگزاری هفتمین دوره اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان استانی

استاندارد شماره ۵۷۵۳ فرآورده های گوشتی عمل آوری شده پخته- ویژگی ها و روش آزمون
۱۳۹۸-۰۸-۱۱
مقررات استاندارد اجباری تجدید نظر دوم استاندارد ملی ایران شماره ۵۷۵۳
۱۳۹۸-۰۸-۱۱

برگزاری هفتمین دوره اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان استانی

برگزاری هفتمین دوره اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان استانی به واحدهای تولیدی و خدماتی برتر حامی حقوق مصرف کنندگان در سال جاری

جهت دریافت اطلاعات بر روی عکس روبرو کلیک کنید.

pdf (Copy)

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.