نمایشگاه اختصاصی صنایع غذایی و آشامیدنی ایران و ارمنستان

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی قطر- دوحه ۲۰۱۹
۱۳۹۸-۰۷-۳۰
مجموعه تلویزیونی کارریزون
۱۳۹۸-۰۷-۳۰

نمایشگاه اختصاصی صنایع غذایی و آشامیدنی ایران و ارمنستان

نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی و آشامیدنی در شهر ایروان ارمنستان در تاریخ 6 الی 9 آذر 1398

جهت دریافت اطلاعات بیشتر بر روی عکس روبرو کلیک کنید

pdf (Copy)

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.