همایش ملی کیفیت انجمن حامیان استاندارد و کیفیت

برگزاری نمایشگاه معرفی نیازمندی های بخش صنعت در حاشیه برگزاری نمایشگاه های بین المللی
۱۳۹۸-۰۷-۲۹
نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی قطر- دوحه ۲۰۱۹
۱۳۹۸-۰۷-۲۹

همایش ملی کیفیت انجمن حامیان استاندارد و کیفیت

همایش ملی کیفیت

جهت دریافت اطلاعات همایش بر روی عکس کلیک کنید

pdf (Copy)

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.