نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی،کشاورزی و بسته بندی عراق-اردبیل مورخ ۲۹آبان الی ۱ آذرماه سال ۱۳۹۸
۱۳۹۸-۰۷-۰۱
فراخوان واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه محصولات پروتئینی
۱۳۹۸-۰۷-۰۱

نمایشگاه بین المللی صنعت بسته بندی استانبول مورخ ۳۰ مهر الی ۲ آبان ۹۸

نمایشگاه بین المللی صنعت بسته بندی استانبول مورخ 30 مهر الی 2 آبان 98
pdf (Copy)
نمایشگاه بین المللی صنعت بسته بندی استانبول مورخ 30 مهر الی 2 آبان 98

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.