تعیین نقاط ضعف و قوت بسته بندی
۱۳۹۸-۰۷-۰۱
نمایشگاه بین المللی صنعت بسته بندی استانبول مورخ ۳۰ مهر الی ۲ آبان ۹۸
۱۳۹۸-۰۷-۰۱

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی،کشاورزی و بسته بندی عراق-اردبیل مورخ ۲۹آبان الی ۱ آذرماه سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی،کشاورزی و بسته بندی عراق-اردبیل مورخ 29آبان الی 1 آذرماه سال 1398برای دریافت اطلاعات کامل بر روی عکس روبرو کلیک کنید
pdf (Copy)
نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی،کشاورزی و بسته بندی عراق-اردبیل مورخ 29آبان الی 1 آذرماه سال 1398

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.