تعیین نقاط ضعف و قوت بسته بندی

دکترمحمدحسین عزیزی سرپرست اداره کل غذای سازمان غذا و دارو شد
۱۳۹۸-۰۶-۲۳
نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی،کشاورزی و بسته بندی عراق-اردبیل مورخ ۲۹آبان الی ۱ آذرماه سال ۱۳۹۸
۱۳۹۸-۰۶-۲۳

تعیین نقاط ضعف و قوت بسته بندی

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.