فراخوان نوزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

گروه شرکت های سازیبا
۱۳۹۸-۰۶-۰۶
دکترمحمدحسین عزیزی سرپرست اداره کل غذای سازمان غذا و دارو شد
۱۳۹۸-۰۶-۰۶

فراخوان نوزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

برگزاری نوزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای بنگاه های اقتصادی فعال و برتر در حوزه رعایت حقوق مصرف کنندگان در تاریخ 9 اسفند
pdf (Copy)

برگزاری نوزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای بنگاه های اقتصادی فعال و برتر در حوزه رعایت حقوق مصرف کنندگان در تاریخ ۹ اسفند

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.