برنامه تلویزیونی تولید مثبت از شبکه ۵ سیما

نیازمندی های بخش صنعت در حاشیه برگزاری نمایشگاه ایران پلاست تهران از تاریخ ۹۸/۶/۳۰ لغایت ۹۸/۷/۲
۱۳۹۸-۰۴-۲۹
گروه شرکت های سازیبا
۱۳۹۸-۰۴-۲۹

برنامه تلویزیونی تولید مثبت از شبکه ۵ سیما

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.