چهاردهمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی مواد غذایی و هتلداری عمان ۲۰۱۹

تولید فرآورده‌های گوشتی در محل عرضه و واحدهای صنفی ممنوع است.
۱۳۹۸-۰۴-۱۱
آزمایشگاه مرکز آموزشی ابن سینا (آما)
۱۳۹۸-۰۴-۱۱

چهاردهمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی مواد غذایی و هتلداری عمان ۲۰۱۹

دیدگاه ها بسته شده است