نهمین دوره انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی

عضویت در انجمن
۱۳۹۷-۱۲-۱۸
هیات رئیسه جدید کمیسیون کشاورزی
۱۳۹۷-۱۲-۱۸

نهمین دوره انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی

دیدگاه ها بسته شده است