نخستین روزنامه رایانه ای کشور در جهاد کشاورزی
۱۳۹۹-۰۵-۱۵
بخشنامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درخصوص کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی غیر دولتی مشروط به تثبیت یا افزایش اشتغال در سال ۹۷،۹۸،۹۹
۱۳۹۹-۰۵-۱۵

شرکت توسعه بن دا فرآور

شرکت فوق با نام تجاری Bioluence به عنوان تولید کننده آنزیم و پروبیوتیک توانایی تامین ترانس گلوتامیناز مورد نیاز تولیدکنندگان فرآورده های گوشتی را دارا می باشد.

دیدگاه ها بسته شده است