اخذ مجوز فعالیت آموزشی در انجمن
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
میزان خسارات و ضررهای وارده به شرکت ها
۱۳۹۹-۰۲-۰۹

مصرف سوسیس در شرایط کرونائی

مصرف سوسیس در شرایط کرونائی

جهت دریافت اطلاعات بیشتر بر روی فابل کلیک کنید

تهیه کننده: جنای آقای مهندس مقنیان- معاونت طراحی و توسعه شرکت پاک تلیسه (202) و عضو کمیته تخصصی و فنی انجمن فرآورده های گوشتی ایران
pdf (Copy)

دیدگاه ها بسته شده است