افت تولید فرآورده‌های گوشتی در پی شیوع ویروس کرونا
۱۳۹۹-۰۲-۰۷
مصرف سوسیس در شرایط کرونائی
۱۳۹۹-۰۲-۰۷

اخذ مجوز فعالیت آموزشی در انجمن

اخذ مجوز فعالیت آموزشی در انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران از اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

اخذ مجوز فعالیت آموزشی در انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران از اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

دیدگاه ها بسته شده است