۱۳۹۹-۰۲-۲۳

فرآیند حرارتی در تولید فرآورده های گوشتی

۱۳۹۹-۰۲-۲۳

فرآورده های گوشتی و نقش آن ها در تغذیه

۱۳۹۹-۰۲-۰۹

مصرف سوسیس در شرایط کرونائی

۱۳۹۹-۰۲-۰۷

اخذ مجوز فعالیت آموزشی در انجمن

اخذ مجوز فعالیت آموزشی در انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران از اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۱۳۹۹-۰۲-۰۳

افت تولید فرآورده‌های گوشتی در پی شیوع ویروس کرونا

عضو هیات مدیره انجمن فرآورده‌های گوشتی ایران از افت ۶۰ درصدی تولید فرآورده‌های گوشتی در کارخانه‌ها در پی شیوع ویروس کرونا خبر داد. جمال حسین زاده […]
۱۳۹۹-۰۲-۰۲

GMP &GHP

تعاریف،اصول و الزامات GMP &GHP